Dobre vile
U poniranju kroz istoriju, čvorište usmenog predanja predstavljaju legende.

                                   Legenda  o vilama,vilinim parama i vilinoj pećini

U poniranju kroz istoriju, čvorište usmenog  predanja  predstavljaju legende. One čine poseban segment istorije i posebnu vrijednost tradicije Crne Gore. Legende razotkrivaju i približavaju  manje poznate odnose, događaje i običaje crnogorskog  naroda. One  oslikavaju najdublji sloj crnogorskog bića i senzibiliteta, koji  savremeno vrijeme ne može potisnuti u zaborav


Crnogorci vole svoju prošlost. Ona im je duhovna hrana i moralno okrepljenje koje se proteže do današnjih dana. Pored izuzetno rijetkih i neopisivo lijepih prirodnih ljepota, bogatog istorijskog i kulturnog nasljeđa, ponosnih i gostoljubivih stanovnika... Crnu Goru posebnom čine i njene neobične i u narodu duboko ukorijenjene legende i njihovo mistično djelovanje na generacije. Suština i karakter legendi iz crnogorskog patrijarhalnog, plemenskog društva, kakvim se ne može pohvaliti niti jedan kraj niti ijedna do sada proučena patrijarhalna sredina u svijetu, pravo su duhovno oružje Crnogoraca.

Malo je kome poznata legenda iz crmničkog kraja, vezana za lokalitet Asprice, na padinama Sutormana, kamenitoj, vodom i šumom bogatoj gori iznad Bara. To je legenda o vilama, vilinim parama i vilinoj pećini. Vile su živjele posvuda po planini, a njihovo pravo stjecište bila je jedna pećina, koja se po njima i zove Vilina pećina. Otvor pećine nalazi se na liticama u okomito isklesanoj stijeni ispod sutormanskog vrha lona (1004 m n/v ). Prema narodnom predanju, nikada niko nije uspio ući u tu pećinu osim Iva Dragišića iz zaseoka Karuč ( živio je u drugoj polovini 19. vijeka). Prema njegovom kazivanju nasljednicima, kada se spustio u pećinu  pomoću konopaca pričvršćenih za stabla, u prvom dijelu pećine nalazila se okrugla kamena klesana trpeza, kamene naćve i pribor za jelo, a u drugi dio pećine nije uspio niti smio ući jer su ga vile upozorile da to ne čini kako  prokletstvo ne bi palo na cijelo  selo. Nakon Iva Dragišića, do današnjih dana niko nije ulazio u ovu pećinu...

(Kompletan tekst pročitajte u štampanom izdanju časopisa Renome broj7.)

 

Piše: mr Pera Pavlica Dragišić

 
 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit