Kulturna industrija
Crna Gora u procesu pretpristupnih pregovora
Pristupni pregovori sa Crnom Gorom otvoreni su 29. juna 2012. godine. Zaključno sa 20. junom 2017, otvoreno je 28 pregovaračkih poglavlja, uključujući poglavlja o vladavini prava, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a tri poglavlja su privremeno zatvorena (25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 30 – Vanjski odnosi). Mjerila za otvaranje postavljena su za 13 poglavlja.
 
Šta je urađeno do sada u pretpristupnim pregovorima, koje su šanse EU fondova, kako informacije učiniti dostupnima zainteresovanim stranama  i još mnogo toga, saznaćete iz razgovora koji smo vodili sa Ministrom evropskih poslova, mr Aleksandrom Andrijom Pejovićem, koji obavlja funkciju glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji kao i nacionalnog koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori.
 
 
mr Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova
 
Ministar mr Aleksandar Andrija Pejović je rođen  u Kotoru. Fakultet engleskog jezika i književnosti je završio u Novom Sadu, Magistarske studije iz međunarodnih odnosa - evropskih i studija Jugoistočne Evrope završio je na Fakultetu državne uprave i političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Grčke u Atini. Trenutno je na doktorskim studijama iz prava Evropske unije na Pravnom fakultetu u Beogradu.  Ministar Aleksandar Andrija Pejović obavlja funkciju glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (od decembra 2011.), kao i nacionalnog koordinatora za pretpristupne fondove podrške Evropske unije Crnoj Gori. Prije nego što je izabran za ministra, obavljao je funkciju državnog sekretara za evropske integracije kao i druge važne funkcije. Govori više stranih jezika a u slobodno vrijeme se bavi pisanjem i vajarstvom. Objavljivao je specijalističke radove iz međunarodnih odnosa i geopolitike, autor je  romana pod naslovom Amabor. Predavač je u okviru programa Uprave za kadrove Crne Gore. Član je Mense Crna Gora. Ministar Pejović je i počasni kapetan Bokeljske mornarice. 
 
 
Kultura je osnova za razvoj turizma
Iako svake godine sve više koristimo sredstva u okviru raznih programa podrške za kulturu, slažem se da bi iskorištenost evropskih sredstava za ovu oblast morala biti na većem nivou. Prije svega moramo više i bolje raditi na izgradnji kapaciteta organizacija i institucija i stvarati uslove za sufinansiranje uspješnih projekata. Ključno je da inistitucije i pojedinci iskoriste sve ove šanse. Program EU Kreativna Evropa podržava desetine hiljada umjetnika, kulturnih i audio-vizuelnih profesionalaca i organizacija u mnogim oblastima kao što su scenske i vizuelne umjetnosti, izdavaštvo, film, televizija, muzika. Nedavno smo imali i prvi put da jedan crnogorski projekt - scenario za dugometražni igrani film “Posle zime” za realizaciju dobije 30 hiljada eura u okviru potprograma MEDIA Kreativne Evrope. Ranije smo imali situaciju da je u oblasti filma podržavana distribucija ostvarenja nove evropske kinematografije u Crnoj Gori kroz rad nevladine organizacije Crnogorski filmski festival. Takođe, finansijsku podršku za svoje aktivnosti dobile su institucije poput Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” i  Muzičkog centra Crne Gore, kao i festivali Operosa u Herceg-Novom i Kotorski festival pozorišta za djecu. Dodatno, postoje i programi prekogranične i transnacionalne saradnje, čija je namjera podrška razvoju prirodnih i kulturnih dobara kao turističkih resursa i proizvoda. Kroz gotovo sve ove programe podržava se i savremeno stvaralaštvo, inovacije i razvoj preduzetništva u kulturi, kako u svjetlu osmišljavanja novih turističkih proizvoda i veće atraktivnosti teritorije, tako i kontekstu privrednog doprinosa kulturnih i kreativnih sektora. Ministarstvo evropskih poslova i njegove kontaktne osobe za ove programe su na usluzi svim potencijalnim korisnicima. Tako je, na primjer, na prvom pozivu Jadranskog programa prekogranične saradnje, podržan projekat Adriaticaves, u sklopu kojeg će crnogorskom partneru “Lipska pećina” biti dodijeljeno 150 hiljada eura za aktivnosti konzervacije, poboljšanja usluga ekoturizma i stvaranja zajedničkog brenda za špilje jadranskog basena. Kroz trilateralni program saradnje s Hrvatskom i BiH, Herceg-Novi je dobio oko 200 hiljada eura za razvoj digitalnih sadržaja, savremenih audio vodiča i virtuelnih tehnologija koje će posjetiocima omogućiti novi vizuelni doživljaj Kanli kule. Podrška EU našoj državi, dakle, ne izostaje, ali vođeni ovim dobrim primjerima, treba da radimo na što boljoj obuci i interesu institucija da se aktiviraju kroz ove mogućnosti.
 
 
 
Kulturni turizam i EU standardi
Naravno. Pristupanje Crne Gore EU podrazumijeva usklađivanje s propisima, standardima i najboljim praksama EU u 33 oblasti koje su obuhvaćene pristupnim pregovorima. Podsjetiću da je jedno od prvih privremeno zatvorenih poglavlja 26. Obrazovanje i kultura, koje se tiče upravo ove oblasti, što znači da smo u tom dijelu ispunili početna očekivanja evropskih partnera. Dalje, preduslov za razvoj kulturnog turizma i privredni napredak države je, prvo, dobra infrastrukturna povezanost s drugim državama, pogotovo zemljama regiona i primjena veoma zahtjevnih standarda u oblasti proizvodnje, prerade i plasiranja prehrambenih proizvoda. U svemu tome imamo značajnu podršku EU i država članica, posebno kroz Berlinski proces, koji omogućava infrastrukturno povezivanje država regiona između sebe i sa zemljama EU. Upravu u tu svrhu je EU u okviru nove finansijske perspektive 2014-2020 namijenila milijardu eura bespovratne podrške projektima u oblasti saobraćaja i energetike.  Tako su Crnoj Gori odobrena dva velika infrastrukturna projekta vrijednosti 45 miliona eura za interkonekciju prenosnih sistema Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine i signalizaciju i rekonstrukciju mostova na željezničkoj pruzi Bar-Vrbnica.
 
 
Kad je riječ o usvajanju i primjeni evropskih standarda u oblasti proizvodnje, prerade i plasiranja prehrambenih proizvoda, podsjetiću da mi kroz pregovore u poglavljima 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, koja smo već otvorili, podižemo opšti nivo bezbjednosti hrane, kao i povjerenje potrošača u proizvode koje kupuju. Na taj način, postepeno stvaramo uslove da, nakon stupanja u članstvo, crnogorski proizvođači budu u mogućnosti da izvoze svoje proizvode u EU. Pri tom, želim istaći da su pojedini crnogorski proizvodi, poput mesa, meda, sira, koji su već prepoznati na regionalnom tržištu, kroz podršku dražave ispune i  potrebne stroge uslove za evropsko tržište od pola milijarde potrošača. Važno je istaći da je u prvih deset mjeseci 2017, zabilježeno 17% više turista u kolektivnom smještaju i 10% više noćenja nego u istom periodu prethodne godine, dok su prihodi od turizma 900 miliona eura za prvih devet mjeseci ove godine. Posebno bih istakao da su ove godine otvorena 33 nova hotela i da bilježimo dva miliona avio putnika u prvih devet mjeseci 2017. Ponosni smo što, u odnosu na 2006, kada smo imali dva hotela sa pet zvjezdica i dvadeset i devet sa četiri zvjezdice, ove godine imamo dvanaest hotela sa pet i 144 sa četiri zvjezdice. Naše rezultate, potvrđuje i Izvještaj Svjetske turističke organizacije, prema kom se Crna Gora nalazi na listi od 20 najbrže rastućih svjetskih turističkih destinacija.
 

Kompletan intervju pročitajte u jubilarnom izdanju časopisa Renome 
Razgovarala: Radmila Krgović
Fotografije: Ministarstvo evropskih poslova
 
 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit