Svjetlost vječite tame
Đalovića pećina, jedno od čuda prirode u Crnoj Gori
 Crna Gora je zemlja  kontrasta  koji su smješteni na malom prostoru. Poznata je ljepota njenog mora, jezera, planina koji privlače goste sa raznih krajeva svijeta. Međutim, čak i u samoj Crnoj Gori kao da smo zaboravili na pojedine prirodne fenomene, kojih su uvijek željni ljudi koji su skloni avanturizmu ili “aktivnom turizmu”- a to su pećine. Sakrivena u vrletima Đalovića klisure u kanjonu Bistrice, 25 kilometara udaljena od Bijelog Polja, ispod Pešterske visoravni prostire se Đalovića pećina, poznata i kao Pećina nad Vražjim virovima – najveća pećina na Balkanu. 
 
 
 
Crna Gora je zemlja  kontrasta  koji su smješteni na malom prostoru. Poznata je ljepota njenog mora, jezera, planina koji privlače goste sa raznih krajeva svijeta. Međutim, čak i u samoj Crnoj Gori kao da smo zaboravili na pojedine prirodne fenomene, kojih su uvijek željni ljudi koji su skloni avanturizmu ili “aktivnom turizmu”- a to su pećine. Sakrivena u vrletima Đalovića klisure u kanjonu Bistrice, 25 kilometara udaljena od Bijelog Polja, ispod Pešterske visoravni prostire se Đalovića pećina, poznata i kao Pećina nad Vražjim virovima – najveća pećina na Balkanu. 
 
 
 Kada se poslije desetak metara od ulaza svjetlom razbije gusta tama, otkriva se jedan drugi svijet, stvaran milionima godina. A on otkriva neslućene ljepote, koje samo priroda može da stvori. Pećina je jednako privlačna i za naučnike i za hrabre ljubitelje prirode. U pećini je potpuno svejedno da li je dan ili noć, tamo je uvijek vječiti mrak.  Prolaz kroz nju je veoma izazovan i traži dobru fizičku spremnost, ali i hrabrost. Naravno, bez dobrog vodiča i opreme i ne pokušavajte. Odmah vas dočekuje  strma litica. Sjaji se pod svjetlošću lampe, djeluje glatko, klizavo i nesavladivo. No, kad počne  penjanje, shvatate da je površina stijene hrapava jer je obložena kalcitnim naslagama, a kapi vode urezale su žljebove dovoljne da u njih ubacite prste nogu i ruku, ostalo je na vama. Slijedi novi uspon, a onda dva veća jezera. I preko jednog i drugog prelazi se uz pomoć konopa, ali i prilične vještine. Za nekoliko minuta pred vama se otvara čudo prirode. Stalagmiti i stalaktiti, pećinski kristali, draperije, na kojima se može svirati kao na harfi, sijaju pod svjetlošću lampi i reflektora. I najveći ukras stalagmit zvani "monolit", visok 17,5 metara. Riječi i fotografije to ne mogu opisati. Ovdje čovjek jednostavno shvati koliko je mali i prolazan.
 
 
 Prva istraživanja Đalovića klisure počeo je prije nešto više od pola vijeka profesor Petar Đalović. Taj posao su najčešće nastavljali beogradski i češki speleolozi. Iako još nije otkriveno kolika je njena stvarna dužina, a po nekim nagađanjima pretpostavlja se i čitavih 200 kilometara, ono što je do sada istraženo svrstava je u najlepše pećine na Balkanu, ali i u Evropi. Do sada je ispitano nešto manje od 20-ak kilometara pećinskih hodnika, lavirinata, sifona i dvorana koje su ucrtane u speleološke mape. Interesantno je da kad je svojevremeno u vode pećine sipana boja, ona je izbila na Juriškim vrelima u Crnoj Gori i kod manastira Sopoćani u Srbiji.
U pećini je uvijek ista temperatura - oko 12 stepeni, uz veliku vlažnost. Kažu da je pravi "blagoslov" za organizam provesti ovdje izvjesno vrijeme i da boravak u njoj podmlađuje.
 
Pećine i jame u Crnoj Gori
Akademsko-speleološko-alpinistički klub (ASAK) iz Beograda, koji proučava karstne terene istočne i jugoistočne Srbije, ali i terene u Crnoj Gori, na svom sajtu postavio je tabelu s najdužim i najdubljim pećinama i jamama u Crnoj Gori.
 
 
NAJDUŽE PEĆINE I JAME U CRNOJ GORI 
Naziv  
Dužina Dubina Lokacija Napomene
Pećina nad Vražjim virovima
 
10550 120 Peštersko polje, Bijelo Polje procjenjena dužina >11750m 
istražio SOB, od 1987.
Lipska pećina 3410 Dobrsko Selo, Cetinje
Njegoš pećina 3394 382 Njeguši, Lovćen istražili: MKTB (Mađarska), 2003-07.
Grbočica 2650 Trnovo, Virpazar
Začirska pećina 2180 Ceklin, Cetinje
Duboki do 2178 -506 Njeguši, Lovćen nova istraživanja: MKTB (Mađarska), 2003-07
Cetinjska pećina 1680 Cetinje
Džupanska pećina 1187 Lubnice, Berane
Dögös barlang 1100 -101 Njeguši, Lovćen istražili: MKTB (Mađarska), 
 
NAJDUBLJE JAME I PEĆINE U CRNOJ GORI 
Naziv  
Dubina Dužina Lokacija Napomene
Jama na Vjetrenim brdima
 
-775 Durmitor, Žabljak istražili: KKS Katowice 1984, i međuklupske ekspedicije 1985, 2002. i 2004. 
 
Kozí Díra -654 Krivošije, Orjen istražili: ZO ČSS 6-14 Suchý žljeb
(Češka), 2000-07.
Jama u Malom lomnom dolu
 
-605 Durmitor, Žabljak istražili: 
međuklupske ekspedicije 1984-85.
Duboki do -506 2178 Njeguši, Lovćen nova istraživanja: MKTB (Mađarska), 2003-07
Jamski sistem u Obrucinama
 
-464 Durmitor, Žabljak istražili: 
međuklupske ekspedicije 1984-85. 
Jama u Crkvenom dolu
 
-444 Moračka kapa, Nikšić istražili: DI V.M. Manda, 1994. (-393 m)
AKG Krakow, 2001-2005. (-444)
Jama u Pribatovom dolu
 
-395 Maganik, Nikšić istražio DI V.M. Manda, 1994. 
Jama u Majstorima -388 selo Majstori, Lovćen istražili: SD Proteus 1988, (-150 m) 
DI V.M. Manda, 2001-2003.
Njegoš pećina 382 (-350, +32) 3394 Njeguši, Lovćen istražili: MKTB (Mađarska), 2003-07.
Samo Lepo -321 Surutka, Durmitor, Žabljak istražili: AKG Krakow, 2004-07.
 
Fotografije i tekst: Ljubica Božanović
Objavljeno u RENOME broj 1. 10. 03.2010.
 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit